สาระน่ารู้

พลังงานแสงอาทิตย์


     ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมหาศาล เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากอันตรายและมลพิษสามารถนำมาใช้ได้ทุกพื้นที่ อีกทั้งในปัจจุบันมีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจก และความต้องการลดการนำเข้าพลังงานต่างๆจากต่างประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ศึกษาและทำแผนที่ศักยภาพของแสงอาทิตย์ในประเทศไทยขึ้น โดยการวิเคราะห์จากดาวเทียมประกอบกับข้อมูลที่ตรวจวัดจากภาคพื้นดิน พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยบริเวณที่ได้รับรังสีเฉลี่ยสูงสุดตลอดทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมบางส่วนของจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชสีมา อุดรธานี และบางส่วนของภาคกลางที่สุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และจังหวัดลพบุรี 

     ในปัจจุบันประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การนำมาผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาล โรงแรม การทำเครื่องต้มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตร และนำมาผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 

Visitors: 23,696