Solar Cell

รับติดตั้ง Solar Cell

บริการติดตั้งระบบ Solar rooftop ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังคาโรงงาน โซล่าฟาร์ม 

คุณสมบัติ

  • เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
  • มีการขอการต่อขนานกับการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง และดำเนินการติดต่อให้ทั้งหมด
  • Inverter ได้รับมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำหนด  
  • ฐานแผงทำด้วยอะลูมิเนียมอย่างดี
  • ไม่ใช้แบตเตอรี่

 

ความต้องการติดตั้งแผง

  • หลังคามีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่ง กรณีติดตั้งบนหลังคาบ้านหรือโรงงาน
  • ขนาดพื้นที่ที่ต้องการอย่างน้อย  7 m2 / Kw. (น้ำหนักแผง 83 Kg / Kw. หรือ 7.2 Kg / m2 )

 

การรับประกัน

  • รับประกันแผงโซล่าเซลล์ 10 ปี แผงโดยส่วนมากมีอายุการใช้งาน 25 ปี
  • รับประกัน Inverter 2 ปี
  • รับประกัน แบตเตอรี่ 1 ปี (ถ้าเป็นระบบที่มีการสำรองไฟ)

 

                               

Visitors: 24,093