Soalr water heater

รับติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water heater)

น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้โดยทั่วไปคือนำไปใช้ต้มน้ำร้อนเพื่อนำไปผสมน้ำเย็นสำหรับอาบ โดยมีลักษณะเป็นชุดเล็กๆ เพื่อใช้ตามบ้านพักอาศัย หรือชุดใหญ่ เพื่อใช้สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล ที่ต้องการน้ำร้อนทดแทนการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น อีกทั้งยังสามารถนำไปต้มน้ำเพื่อเป็นการ Preheat น้ำเพื่อให้ได้อุณหภูมิระดับหนึ่ง ก่อนนำไปเข้า Boiler เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการต้มน้ำร้อน เป็นต้น โดยตัวเก็บรังสีความร้อนอยู่ 2 ชนิด คือ

     1.ชนิดหลอดแก้ว (Vaccuum tube)

     ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ชนิดนี้จะสามารถทำอุณหภูมิน้ำร้อนได้สูงโดยใช้เวลาน้อย โดยจะสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40 - 90 C หรือมากกว่าหากไม่มีการใช้น้ำในระบบ และมีแสงแดดจ้าตลอด เหมาะสำหรับโรงแรม หรือโรงพยาบาล ใช้ต้มน้ำที่มีปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังทดแทนการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นจำนวนมาก ลดค่าใช้ไฟฟ้าในระยะยาว และ สำหรับการนำไป preheat น้ำก่อนนำเข้า boiler ต้มน้ำเพื่อลดรายจ่ายด้านเชื้อเพลิงในการต้มน้ำร้อน

     2.ชนิดแผ่นเรียบ (Flat plate)

     ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ชนิดนี้จะสามารถทำอุณหภูมิได้น้อยกว่าชนิดหลอดแก้ว โดยอุณหภูมิที่ทำได้คือ 40 - 60 C ขนาดของแผงประมาณ 2 m2/แผง สามารถใช้ได้ดีกับระบบที่ไม่ต้องการอุณหภูมิน้ำที่สูงมากนัก ต้องการปริมาณน้ำร้อนไม่มาก และมีพื้นที่ติดตั้งที่เพียงพอ หรือต้องการน้ำปริมาณมากและมีพื้นที่ติดตั้งบริเวณกว้างเพียงพอ (เนื่องจากแบบแผ่นเรียบมีประสิทธิภาพในการทำน้ำร้อนน้อยกว่าชนิดหลอดแก้ว เมื่อเทียบกับการใช้พื้นที่ที่เท่ากัน)

 

 

Visitors: 24,093