ข่าวสารและกิจกรรม

    • 11230232_782537355200925_202727392618816215_n.jpg
      ประชาสัมพันธ์ข่าว DEDEโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี2558นางกุลวรีย์...

    • รับติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water heater) น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้โดยทั่วไปคือนำไปใช้ต้มน้ำร้อนเพื่อนำไปผสมน้ำเย็นสำหรับอาบ โดยมีลักษณะเป็นชุดเล็กๆ เพื่อใช้...
Visitors: 23,696