เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอนเนอยี่ วัน จำกัด       ประวัติความเป็นมา

             เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในนามบริษัท N.S.L. TECHNOLOGY  EQUIPMENT จำกัด ได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ที่ใช้ในปัจจุบันขนาด 4,000 ลิตรต่อวัน ที่ PRINCESS HOTELกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งใช้งานได้ดีจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาเนื่องจากติดธุรกิจด้านอื่นจึงหยุดงานทางด้านนี้ จนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2548 จึงได้ร่วมกันดำเนินงานใหม่ ในนามบริษัท เอนเนอยี่ วัน จำกัด

บริษัท เอนเนอยี่ วัน จำกัด    ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 โดยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 502 หมู่ที่ 3 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำในการประหยัดค่าไฟฟ้า จากการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังรับปรึกษาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ และพลังงานลมในบางส่วนด้วย แต่ยังไม่ถือเป็นงานหลัก เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากปริมาณสำรองเชื้อเพลิงกำลังจะหมดลงไป และสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบ ที่นับวันจะทวีปริมาณที่มากขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ co2ที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า จึงมีเหตุผลดีพอที่จะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งสะอาดมีปริมาณมากและได้เปล่า โดยเฉพาะภูมิประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งได้รับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี 

               ต่อมาได้ตั้ง บริษัท เอนเนอยี่ วัน – ชิงหัว จำกัด  ขึ้นอีกบริษัทหนึ่ง  เพื่อเชื่อมต่อทางเทคนิคและการตลาดกับ บริษัท  TSINGHUA  SOLAR   SYSTEMS LTD.  ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในประเทศจีน   มีหน่วย R+D  ที่เข็มแข็ง  มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ มหาวิทยาลัยชิงหัว  ที่มีชื่อเสียงติด 1  ใน  10  อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

               บริษัท ชิงหัว โชลา ซิสเตม  จำกัด    มีโรงงานผลิตหลอดแก้วสุญญากาศ ( EVACUATED  TUBE )   ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยมาก เป็นอันดับ 1 ของประเทศจีนและเป็นระบบต้นๆของโลก นอกจากนั้นยังได้ผลิต และได้ค้นคว้าเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายชนิด  ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

 

               

Visitors: 23,696