PRODUCTS

ผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ ให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายและฝึกอบรม ออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ ปั๊มสูบน้ำ เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์รูฟ อินเวอร์เตอร์
 โซล่าเซลล์ : โซล่าร์เซล : แผงโซล่าเซลล์ : พลังงานแสงอาทิตย์ : โซล่าปั๊ม : ปั๊มน้ำดีซี : ปั๊มน้ำ 12VDC : ปั๊มน้ำใช้แบตเตอรี่ : ปั๊มน้ำบาดาล : เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Cell : Solar Panel : Solar Energy : Solar Pump : Water Pump 12VDC : Submersible Pump : Solar Roof : Solar Street Light : Solar Tracking : Inverter : LED Lamp


  • 2013-03-28 16.59.54.jpg
    ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ ให้คำปรึกษา จัดจำหน่ายและฝึกอบรม ออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ ปั๊มสูบน้ำ เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์รูฟ อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ :โซล่าร...

  • 222111.jpg
    หลักการทำงาน ฮีตปั้มเป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ ซึ่งการทำงาน...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 23,696